Meteen naar de inhoud

Lid worden

LID WORDEN?

Wij verwelkomen graag nieuwe leden bij onze vereniging.  Veel informatie over de Sjaerdema-Liauckemaruiters kan je vinden op deze website. Maar natuurlijk kan het zijn dat je nog vragen hebtof dat je nog even langs wilt komen, je kunt dan contact opnemen met  de ledenadministratie of met een van de bestuursleden. Zij helpen je graag verder.

Leden kunnen kosteloos gebruik maken van het terrein en de rijbanen. Leden en donateurs ontvangen daarnaast ook de nieuwsbrief voor updates.
(staat op je startpas, of in mijn KNHS)
Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij minimaal 2 dagdelen per jaar (10-12 uur) vrijwilligerswerk verricht.
Controleer dit goed
De KNHS- en kringbijdrage worden bij de eerste termijn in rekening gebracht. Weet dat je ongeacht de betalingstermijn lid bent voor een compleet jaar, en hier ook voor dient te betalen.
Je weet wat de kosten zijn die hieraan verbonden zijn en verklaart hierbij deze kosten tijdig aan de vereniging te zullen betalen. (opzeggen van het lidmaatschap kan voor 15 november van het volgend jaar) Door het insturen van dit document ga je akkoord met de voorwaarden welke verbonden zijn aan het lidmaatschap.

Contributie per jaar

Bixielid/ Bixie menlid€ 40,-excl. KNHS kosten € 27,50 (2023)
(Wedstrijd) Rijdend(men)lid€ 110,-*excl. KNHS kosten € 27,50 (2023)
Official-lid€ 40,-excl. evt. KNHS kosten (zie Rijdend lid)
Het 3de gezinslid in het gezin krijgt 30 euro korting op het lidmaatschap per 2022

Rijdende leden mogen gebruik maken van de faciliteiten voor vrij rijden. Niet rijdende leden en niet-leden betalen €10,- per keer per combinatie. 

Indien je na 1.10 lid wordt betaal je € 35,- lidmaatschap voor dat jaar indien je ook het volgende gehele jaar lid blijft.

Kosten lessen 

Bixielessen        €104,- per kwartaal    €8,- x 13 weken
Dressuurlessen      €104,- per kwartaal      €8,- x 13 weken
Springlessen €11,- per les met 4 combinaties(1 x per 14 dagen les) Bij meer of minder combinaties aangepaste tijd of bedrag.
Kosten voor niet-leden zijn €13,50 per les.
Menlessen €18,50 per uurMenlessen zijn er van oktober tot april                            

Lessen zijn per 3 maanden op te zeggen (1 maand voor einde van het kwartaal).

 Overige informatie:

  • Ieder lid betaald en ontvangt loten voor de grote club actie en kan er voor kiezen deze zelf te houden of te verkopen om het geld weer voor zich zelf terug te verdienen.
  • Een wedstrijd rijdend lid  ontvangt persoonlijk de factuur voor de startkaart , rechtstreeks van de KNHS. Zie voor meer info over kosten hierover www.knhs.nl.
  • De vereniging ontvangt jaarlijks de factuur voor KNHS lidmaatschap voor ieder lid, zowel bixie-, pony-, paarden- als menleden. Dit kan een 1e gezinslidmaatschap of volgend lidmaatschap zijn.  Deze kosten worden in januari door de vereniging  doorbelast aan haar leden, tegelijk met de betaling van de (eerste termijn van de) contributie.                        
  • Een nieuw (wedstrijd) rijdend lid moet persoonlijk worden ingeschreven bij de KNHS en betaalt hier eenmalig registratiekosten voor (via de vereniging).
  • Tevens betaalt een wedstrijd rijdend lid nog een jaarlijkse afdracht aan de kring: 8 euro,dit bedrag wordt tegelijk met het lidmaatschap geïnd.
  • Het lidmaatschap wordt  aangegaan voor minimaal 1 kalenderjaar en tenzij wordt opgezegd voor 15 november, wordt het lidmaatschap steeds met 1 kalenderjaar verlengd.
  • Bij aanmelding vanaf oktober wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
  • Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij minimaal 2 dagdelen vrijwilligerswerk verricht op onze vereniging (ongeveer 8-12 uren per jaar).

Startkaart aanvragen?

Het aanvragen van een startkaart kan via mijn knhs of via:

  •             Sita van der Wal, pony’s en paarden
  •             Sitasteinfort@gmail.com, tel. 06-18543373