Ga naar de inhoud

Huisregels

VOOR IEDEREEN GELDT 

Het is niet toegestaan auto’s en trailers te parkeren binnen de afstand van 4 meter van de manege. Er dient altijd een vrije doorgang te blijven.
Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
Niet rennen en schreeuwen langs de rijbaan.
Mest, zand en andere troep dient te worden opgeruimd, zowel binnen als buiten is hiervoor gereedschap aanwezig.

VOOR IEDERE RUITER GELDT

 • Het dragen van een (goed passende en goedgekeurde) cap is verplicht zowel tijdens de lessen als tijdens de individuele training.
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcohol gebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Het afstappen van een paard door een ander dan de ruiter is alleen toegestaan als die persoon een cap draagt, geacht word met het paard om te kunnen gaan en onder toezicht van de ruiter.
 • Het harnachement dient goed te passen. Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 x per maand gecontroleerd te worden.
 • Voor menners geldt, dat het tuig veilig en geschikt is en dat het rijtuig voorzien is van goed functionerende remmen en draaikrans/schamel, die volledig onderdoor kan draaien.

VOOR BEGINNENDE RUITERS GELDT

 • De rijkunst van een beginnende ruiter wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur.
 • De instructeur deelt ruiters, in overleg met het bestuur, naar hun niveau in bij de verschillende lessen


RIJBAANREGELS

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende cap met veiligheid certificaat met gesloten kinband te dragen.
 • Alle ruiters dienen bij het rijden rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde, doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • De laarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af-cq uitgedaan.
 • In of uit de rijbaan gaan dient luid te worden aangekondigd.
 • Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.
 • De combinatie, welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het passeren de hoefslag (dus rechts) te houden.
 • Degene, die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Springen en longeren mag in overleg met de andere ruiters.
 • Longeren en paarden los laten is beslist niet toegestaan in de grote rijhal.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd, als er ook andere ruiters in de rijbaan zijn.
 • Na het springen dient het hindernismateriaal opgeruimd te worden.
 • Gebruik van het wedstrijd springmateriaal is voor het trainen niet toegestaan, er is ruim voldoende oefenmateriaal aanwezig.

 • HUIS- EN GEDRAGSREGELS IN DE KANTINE
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan *
 • *Jongeren onder de 18 jaar.
 • *Jeugdleiders, trainers van jeugd en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 • *Ruiters/amazones, die nog actief de sport op deze dag moeten beoefenen.
 • Prijsindicaties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours of meters bier zijn in de kantine niet toegestaan.
 • Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger daarop aangesproken en/of in het uiterste geval verwijderd.
 • Kinderen beneden 16 jaar mogen niet achter de bar of in de keuken aanwezig zijn

KLACHTENPROCEDURE

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een eventuele onveilige situatie snel oplossen.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht in bij een bestuurslid, indien er geen overeenstemming wordt bereikt kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het Algemeen Bestuur van de vereniging.
 • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens het Algemeen Bestuur van de vereniging.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of heeft u klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met het bestuur, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het secretariaat van de Stichting Veilige Paardensport. Postbus 3040, 3850 CA, Ermelo.
 • Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van de Stichting Veilige Paardensport.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeurs of bestuursleden .
Zij kunnen dan verbeteringen in gang zetten.