menu

Dressuur commissie

De dressuurcommissie houdt zich hoofdzakelijk bezig met de organisatie van de officiële dressuurwedstrijden voor zowel pony’s als paarden. Daarnaast organiseren zij andere activiteiten die met (dressuur)rijden te maken hebben. o.a. ” Proefgericht rijden” een dressuurproef rijden voor een officiële jury. De proef werd op video opgenomen en nabesproken met de jury. We organiseren ook af en toe leuke clinics.

Annie Seerden,  secr.pony’s       06-1283 8154     e.seerden@hetnet.nl

Marjan Eckhardt  Voorzitter        06- 2467 8947.   Marjan.eckhardt@home.nl              

Annigje Tolman                          06- 0541 2620   Annigje.tolman@hotmail.com

Karin Sijtsma (contactpersoon Suptop) 06-21241048

Bixie: Myrna Scholte 06-46064662

Minke Woerts

uw email is verstuurdError submitting form, please try again.

Sjaerdema-Liauckemaruiters

Het paard, met schoonheid onovertroffen, kracht onmeetbaar en sierlijkheid zoals geen ander, maar nog steeds nederig genoeg om een man/vrouw op zijn rug te dragen

Franeker