menu

Activiteiten commissie

Op het moment is er geen activiteitencommissie. Wel zij er leden die jaarlijks activiteiten buiten de reguliere wedstrijden om organiseren. Voorbeelden hiervan zijn het rijden met een knipoog, de Slachterit en proefgericht rijden.

Heb jij een leuk idee voor het organiseren voor een leuke, leerzame of gezellige dag, middag of avond? Meld je dan bij het bestuur. Wij staan altijd open voor goede ideeën!

uw email is verstuurdError submitting form, please try again.

Sjaerdema-Liauckemaruiters

Het paard, met schoonheid onovertroffen, kracht onmeetbaar en sierlijkheid zoals geen ander, maar nog steeds nederig genoeg om een man/vrouw op zijn rug te dragen

Franeker