Ga naar de inhoud

Activiteiten commissie

Op dit moment is er fanatieke activiteitencommissie. Zij organiseren jaarlijks activiteiten buiten de reguliere wedstrijden om. Voorbeelden hiervan zijn het rijden met een knipoog, de Slachterit en proefgericht rijden.

De activiteiten commissie bestaat uit:

  • Anna Hilda Sijbrandi ahsijbrandi@gmail.com
  • Marrit de Jong
  • Sanne Dolsma
  • Sandra Grovenstein
  • Hester Offinga
  • Anne Marthe Roorda
  • Elisabeth Jukema

Heb jij een leuk idee voor het organiseren van een leuke, leerzame of gezellige dag, middag of avond? Meld je dan bij één van bovenstaande leden of bij het bestuur. Wij staan altijd open voor goede ideeën!