Het bestuur

Het bestuur van de Sjaerdema-Liauckemaruiters dient volgens de statuten uit minimaal 5 personen te bestaan. Wij zijn een grote vereniging met veel verantwoordelijkheden en hebben op dit moment een bestuur wat uit 7 personen bestaat. 

Het Algemeen Bestuur heeft een coördinerende functie tussen de diverse commissies.
Tevens houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met de algemene en de afdelingsoverstijgende gang van zaken binnen de vereniging. Het Algemeen Bestuur vergadert elke maand en houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Momenteel zijn er een aantal vacatures. Wil jij je bijdrage leveren aan het aansturen van de vereniging, neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

Voorzitter

VACATURE

Vice-voorzitter

Marjan Eckhardt

06-24678947         

marjan.eckhardt@home.nl            

(dressuurcommissie, vrijwilligerscommissie)                      

Secretaris

Trienke van ‘t Blik

06-23981427

sjaerdema-liauckemaruiters@hotmail.com

Penningmeester

Marijke v.d. Kaaij

06-30417051

Marijke@kaaij-tomaten.nl

Algemene bestuursleden

VACATURE

(Hynstenijs- en websitecommissie)

Hessel Boschma

06-29591504

Hessel2boschma@gmail.com

(Onderhoud, materiaalbeheer)

Jacob Roorda

06-51332577

r.j2@ziggo.nl

(veiligheidscoordinator en springcommissie)

 Ane-Willem Keizer

06-20010930

(Mencommossie, kantinecommissie)

Trienke Oostra