Ga naar de inhoud

Het bestuur

Het bestuur van de Sjaerdema-Liauckemaruiters dient volgens de statuten uit minimaal 5 personen te bestaan. Wij zijn een grote vereniging met veel verantwoordelijkheden en hebben op dit moment een bestuur wat uit 8 personen bestaat. 

Het Algemeen Bestuur heeft een coördinerende functie tussen de diverse commissies. Tevens houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met de algemene en de afdelingsoverstijgende gang van zaken binnen de vereniging. Het Algemeen Bestuur vergadert elke maand en houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Wil jij je bijdrage leveren aan het aansturen van de vereniging, neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

Voorzitter

Swaen Brink Telefoonnummer: 06-19037810 E-mail: swaenbrink@gmail.com

Vice-voorzitter

Marjan Eckhardt 06-24678947   marjan.eckhardt@home.nl     (dressuurcommissie)                      

Secretaris

Karen Koldijk karen_koldijk@msn.com

Penningmeester

Elisabeth Jukema 0653711579 elisabethjukema@live.nl 

Algemene bestuursleden

Jaap Goodijk jaapgoodijkzzp@hotmail.com (Onderhoud, materiaalbeheer)

Annie Seerden 0612838154 e.seerden@hetnet.nl

Tineke Hettinga 0623949121 tinekehettinga@hotmail.com

Anna Hilda Sijbrandi ahsijbrandi@gmail.com

  • Bij vragen over lidmaatschap kan je Sita van der Wal benaderen