Het bestuur

Het bestuur van de Sjaerdema-Liauckemaruiters dient volgens de statuten uit minimaal 5 personen te bestaan. Wij zijn een grote vereniging met veel verantwoordelijkheden en hebben op dit moment een bestuur wat uit 7 personen bestaat. 

Het Algemeen Bestuur heeft een coördinerende functie tussen de diverse commissies.
Tevens houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met de algemene en de afdelingsoverstijgende gang van zaken binnen de vereniging. Het Algemeen Bestuur vergadert elke maand en houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Wil jij je bijdrage leveren aan het aansturen van de vereniging, neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

Voorzitter

Naam: Swaen Brink
Telefoonnummer: 06-19037810
E-mail: swaenbrink@gmail.com

Vice-voorzitter

Marjan Eckhardt 06-24678947       marjan.eckhardt@home.nl           (dressuurcommissie)                      

Secretaris

Karen Koldijk. karen_koldijk@msn.com

Penningmeester

Sjirk Giliam sjirkgiliam@gmail.com 06-21443646

Algemene bestuursleden

Elisabeth Jukema 06-53711579. elisabethjukema@live.nl (Onderhoud, materiaalbeheer)

Annie Seerden. 0612838154 e.seerden@hetnet.nl

Trienke Oostra 06-53687433. r.oostra4@kpnplanet.nl

Tineke Hettinga 06-23949121 tinekehettinga@hotmail.com