Ga naar de inhoud

Algemene ledenvergadering 2 september

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op vrijdag 2 september in de kantine van rijhal Sjaerdema Liauckemaruiters te Franeker.

Wat wordt er besproken?

Tijdens de algemene ledenvergadering gaan we het hebben over waar wij op dit moment staan als club, ontwikkelingen binnen het bestuur en de bouwplannen van de buitenbaan. Kortom, genoeg belangrijke ontwikkelingen. De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Ingekomen stukken en vaststellen agenda
 • Notulen ALV 2021
 • Financieel verslag penningmeester/kascommissie
 • Jaarverslag van de men-, spring- en dressuurcommissie 2020/2021
 • Bestuur aanpassingen en taken:
  • Aftredend en herkiesbaar Marjan Eckhart
  • Aftredend en niet herkiesbaar Trienke Oostra
  • Vacature bestuurslid gebouwen en terreinen
 • Bouwplannen buitenbaan
 • Inzet leden bij activiteiten/vrijwilligerstaken
 • Rondvraag WVTTK

Bent u er ook bij?

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid gezellig na te praten en het winterseizoen in te luiden.
Wij zien u graag op vrijdag 2 september!!