Bestuur

Het bestuur van de Sjaerdema-Liauckemaruiters dient volgens de statuten uit minimaal 5 personen te bestaan. Wij zijn een grote vereniging met veel verantwoordelijkheden en hebben op dit moment een bestuur wat uit 7 personen bestaat. 

Het Algemeen Bestuur heeft een coördinerende functie tussen de diverse commissies.
Tevens houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met de algemene en de afdelingsoverstijgende gang van zaken binnen de vereniging. Het Algemeen Bestuur vergadert elke maand en houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. 


Voorzitter

Hessel Boschma

06-29591504 

hessel2boschma@gmail.com        

(contactpersoon: onderhoud/materiaalbeheer)


Vice-voorzitter

Marjan Eckhardt

06-24678947         

marjan.eckhardt@home.nl            

(dressuurcommissie, vrijwilligerscommissie)                      

 

Secretaris

Trienke van ‘t Blik

06-23981427

sjaerdema-liauckemaruiters@hotmail.com

(mencommissie)


Penningmeester

Marijke v.d. Kaaij

06-30417051

penningmeesterslruiters@hotmail.nl

 

Algemene bestuursleden

Marianne Waanders 

06-31 974 175

marianne.waanders@gmail.com

(Hynstenijs- en websitecommissie)

 

Jacob Roorda

06-51332577

r.j2@ziggo.nl

(veiligheidscoordinator en springcommissie)

 

Karen Koldijk

Karen_koldijk@msn.com

(Secretariaat dressuur paarden)

 

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer  40001612