menu

Welkom

Sjaerdema Liauckema Ruiters

De vereniging Sjaerdema-Liauckemaruiters is met 250 leden één van de grootste paardensportverenigingen van Friesland en bestaat sinds 1949. Bij de Sjaerdema-Liauckemaruiters zijn drie paardensportdisciplines aangesloten: dressuur, springen en mennen. Meer informatie over de club
Adres rijhal: Harlingerweg 80D, 8801 PD Franeker

Bak reserveren (Corona maatregel)

Update gebruik bak wegens Corona virus

Hallo Leden,

Na lang wikken en wegen heeft het bestuur besloten de rijhal te openen voor echt noodzakelijke trainingen. Maak gebruik van de rijhal als je echt niet thuis kan trainen. Gebruik de rijhal dus alleen uit bittere noodzaak.

Om dit proces veilig te laten verlopen hanteren wij de regels van het RIVM en de overheid. Je kunt per bak een tijdstip reserveren in de agenda. 1 inschrijving in de grote bak en 1 inschrijving in de kleine bak per tijdstip.
Rij het liefste overdag! om dure energiekosten van de verlichting te voorkomen. Nu de club geen inkomen binnen kan krijgen moeten we ervoor zorgen dat de vaste lasten zo laag mogelijk blijven.

Kom het liefst alleen en zadel je paard of pony buiten bij je trailer op. Raak binnen zo min mogelijk aan. Ga thuis naar de toilet en gebruik de toilet in onze rijhal niet. Doe je handschoenen thuis aan en doe deze pas weer uit als je weer bij de auto bent. Zadel je paard of pony na het rijden buiten bij je trailer af en ga direct naar huis. Wegens besmetting gevaar het hindernis materiaal van de club niet gebruiken.

Voor de menners: om besmetting te voorkomen gebruik je je eigen Menkar en niet die van de club.

Lesgeven is verboden!

Voorkom samenscholing en blijf op 1,5 meter afstand van een ander persoon.

Regels naleven en sancties voorkomen

Het bestuur zal steekproeven uitvoeren om te kijken of iedereen zich houdt aan de ingeplande tijden en vervolgens op tijd vertrekt. De gemeente heeft Buitengewoon opsporing ambtenaren ingezet om ook steekproeven uit te voeren.
Bij het niet naleven van de regels zullen er sancties volgen voor het lid wat de regels overtreedt.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor deze geldboetes. Dit dient het lid zelf te betalen.
Boetes voor verenigingen zijn 4000 euro. Mocht je dus met teveel leden in de rijhal zijn dan krijgt de vereniging de boete van 4000 euro.  Die 4000 euro is voor het lid wat in overtreding is en zal dit zelf moet betalen.

Bij het overtreden van de regels zullen we helaas ook de rijhal weer op slot doen en is rijden voor niemand meer mogelijk.

Verder wensen wij ieder lid veel sterkte. Pas goed op jezelf en je naasten. 

Door uit pure noodzaak gebruik te maken van de rijhal volgens het reserveer systeem, ga je automatisch akkoord met de regels. Daarnaast ben je,je bewust van de  sancties die volgen bij het niet naleven van de regels.

Submit

Verstuur

Sponsoractie jeugd stopt per direct

Dit onderstaande persbericht werd aan het bestuur van de Sl-ruiters gestuurd. Wij willen graag de Poiesz ontzettend bedanken voor deze oplossing:

“Mededeling in verband met het coronavirus.

Jeugd Sponsor Actie stopt per direct
Elke deelnemende club ontvangt € 1.000,-
 
Door het coronavirus leven we in andere tijden dan normaal. Als mens of organisatie dwingt dit je om maatregelen te treffen die je normaal gesproken niet zou nemen.  
 
Met spijt in ons hart kondigen we hierbij aan dat de Jeugd Sponsor Actie per direct stopt. We zijn genoodzaakt de uitgifte van de Jeugd Sponsor munten te stoppen, omdat we in onze filialen handcontact zoveel mogelijk moeten vermijden.
 
We hebben daarom besloten om elke deelnemende club of vereniging € 1.000,- aan sponsorgeld uit te keren. Dit bedrag is voor elke deelnemer gelijk, omdat vanaf heden het inzamelen van munten gestopt is. Ook het Jeugd Sponsor Gala zal helaas niet doorgaan. Wij hopen dat u dit sportief op zult vatten en begrip heeft voor deze beslissing.
 
Ingehaald door de tijd en snel veranderende omstandigheden is het voor Poiesz Supermarkten niet mogelijk om alle communicatie over de Jeugd Sponsor Actie per direct terug te nemen. Dit onder meer vanwege het drukproces van onze folders. Alle Jeugd Sponsor aanbiedingen die in de folders staan, blijven gewoon geldig. U zult er alleen geen sponsormunten meer bij ontvangen.
 
Wij rekenen en hopen op uw begrip. Zorg goed voor uzelf en elkaar!

Met vriendelijke groet,

Poiesz Supermarkten B.V.”

Rijhal gesloten

  • Geen lessen, losrijden, evenementen of andere activiteiten in de rijhal

De Nederlandse overheid heeft zondagmiddag 15 maart besloten dat alle sportclubs in Nederland, per direct en in ieder geval tot en met 6 april, moeten sluiten. Deze maatregel geldt ook voor alle paardensportaccommodaties. Paardensportaccommodaties en paardeneigenaren moeten uiteraard wel in staat blijven om de paarden op een juiste manier te verzorgen en te laten bewegen. We hebben naast de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze medemens ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze paarden.

We realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is voor iedereen en met name degenen die hun brood verdienen in de paardensport. Toch kunnen we niet anders dan dit overheidsbesluit volgen. Welke gevolgen dit exact heeft en hoe we vanuit de paardensport hier het beste invulling aan kunnen geven wordt momenteel in samenwerking met de FNRS bekeken. We komen waar nodig met een update.

De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Geen paardensportwedstrijden tot en met 6 april
De KNHS vraagt alle wedstrijdorganisaties alle wedstrijden af te gelasten tot en met 6 april. Dit advies betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot en met 6 april  geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

Fries kampioen en reserve kampioenen springen

Fries kampioen Yfke Priem met Esprit de Pomme
Fries kampioen Yfke Priem met Esprit de Pomme

Klasse Z:
Fries kampioen Yfke Priem met Esprit de Pomme
Reserve kampioen Marriet Smit-Hoekstra met Wadro’s Higgins

L springen paarden
Reserve kampioen  Aat Bosma met Indigo Dis

Klasse ZZ:
Reserve kampioen Elisabeth Jukema met Trend Line H

Wat is Working Equitation?

In Zuid Europese landen, Zuid & Noord Amerika, Australië werken de mensen nog altijd dagelijks te paard op het land. Op grote afstanden worden de stukken grond gecontroleerd; kudde dieren verplaatst; (zieke) dieren nagekeken en meer van deze dergelijke dagelijkse dingen. Dit gaat allemaal te paard waarbij zij onderweg vele obstakels tegenkomen, te denken aan poorten die geopend en gesloten moeten worden, rivieren die overgestoken moeten worden, greppels & bruggen. Kudde dieren die bij elkaar moeten blijven en ook al deze obstakels moeten nemen.

Onderweg wordt er gegeten en gedronken. Fruit uit bomen geplukt, waterflessen overgegeven. 

Tijdens de rust pauzes, tijdens het wachten, tijdens het “ontsnappen van een dier” of een aanval van een ander dier, vertrouwen de ruiters op hun paard, de samenwerking – de dapperheid & wendbaarheid.

Op vrije dagen (zondagen) zijn er vaak vormen van samenkomen om gezellig met elkaar te kunnen genieten. Tijdens deze dagen is er een traditie ontstaan om te laten zien hoe goed je paard is, hoe goed de samenwerking is; hoe wendbaar – hoe snel – hoe dapper & gehoorzaam je paard is. Deze traditie is van vader op zoon overgegaan en hieruit is de Traditionele Working Equitation ontstaan.

Uiteindelijk is het op grote schaal verder gegaan. Ruiters zonder vee die zichzelf gingen meten aan de ruiters van het land. Andere landen die geen groot grondbezitters zijn – geen veedrijf traditie (meer) hebben, maar die zich in hun eigen kleding en optoming wilde meten aan de Zuid Europeanen – Zuid & Noord Amerikanen – Australiërs.

Zo is rustig aan via Portugal & Spanje – Frankrijk & Italië deze sport Working Equitation naar Nederland gekomen.

De Trec Club Nederland heeft ervoor gekozen om de Traditionele Working Equitation onder hun vlag te laten vallen. Dit omdat de Trec Club Nederland al lid is van de FITE & de FEI & de KNHS. De grootste organen van de paardensport. Zo is de TWE in het paardensport bestand opgenomen in Nederland.

Hoe zien de TWE wedstrijden eruit?

4 onderdelen op 4 niveaus.

Op alle niveaus worden alle onderdelen gereden (mits de mogelijkheden van de locatie)

Niveau B: Stap & draf met 2 handen.

Niveau L: Stap & draf & galop met 2 handen. Galopwissels over draf of stap.

Niveau M: Stap & galop met 2 handen. Galopwissel vliegend.

Niveau Z: Stap & galop 1 handig. Galopwissels vliegend.

De 4 onderdelen:

Dressuur.

Het eerste onderdeel is vergelijkbaar met een reguliere dressuurproef, met verplichte oefeningen in een vaste volgorde, maar met vrije choreografie en muziek, en traditionele kleding stijl. Een jury beoordeelt iedere oefening met punten.

Stijl trail.

Het stijl trail-parcours bestaat uit 10-15 obstakels, waarbij een jury onder andere de dapperheid, wendbaarheid en gehoorzaamheid beoordeelt met punten.

Speed trail. 

Het speed trail-parcours bestaat uit 10-15 hindernissen, dit kan hetzelfde parcours zijn als de stijl trail. Hierbij is alleen de tijd belangrijk. Hoe minder fouten je maakt, hoe beter de samenwerking, des te sneller is je tijd.

Runderwerk.

Uit een groepje van 10-15 runderen, moet een door de jury aangewezen rund worden afgezonderd binnen een vastgestelde tijd. Daarna wordt het dier weer teruggebracht bij de kudde. Dit onderdeel wordt verreden over twee manches.

Vera Magerij

Sjaerdema-Liauckemaruiters

Het paard, met schoonheid onovertroffen, kracht onmeetbaar en sierlijkheid zoals geen ander, maar nog steeds nederig genoeg om een man/vrouw op zijn rug te dragen

Franeker